ประเภทของกำลังพล ..imperial-dynasties

เป็นส่วนของการอับเกรด กำลังพล มีหลายหน่วย เช่น พลหอก พลดาบ พลธนู นายพรานหน้าไม้ รถม้า ทหารม้าถือทวน การที่จะได้มานี้ต้องอับเกรด ห้องสมุด ถึงจะได้มาของกำลังพลครับ เรามาดูกันเลยในเกมส์มีกำลังพลทหารอย่างไร


Game Imperial-dynasties Online1.พลหอก 
พลหอกจะว่องไวและอยู่่ในกองกำลังทหาราบ พลหอกสามารถใช้หอกยาวเพื่อคุ้มกันปราสาทจากการโจมตีดได้มีประสิทธิภาพ

พลหอก ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น